Werving
& selectie

Onze klanten kennen onze werkwijze, discreet en zorgvuldig.
Op verzoek van de klant voeren wij  searchopdrachten uit. Kandidaten kunnen wij al in “file” hebben, immers, we investeren dagelijks in een actueel kandidatenbestand. Tevens monitoren wij de markt en worden kandidaten benaderd. Wij hechten aan exclusiviteit om een gedegen werkwijze te kunnen hanteren.

Een search en recruitment opdracht omvat naast een profiel van de organisatie een zoekprofiel van de vacature. Om doelgericht te kunnen monitoren, voeren wij diverse gesprekken met de opdrachtgever. Het “gevoel” en de cultuur van de organisatie kunnen overbrengen naar kandidaten, zien wij als een “must”. Eerst dan ontstaat wederzijdse interesse.

Relevante kandidaten worden anoniem voorgesteld aan de opdrachtgever. Bij wederzijdse interesse worden oriënterende gesprekken tussen kandidaten en opdrachtgever gepland.

Wij regisseren de procedure en adviseren
opdrachtgever en kandidaten.

Werving en selectie Raad van Toezicht
Wij ondersteunen organisaties bij de werving en selectie van toezichthouders. Vanuit onze expertise vinden we het van belang dat een zorgvuldige procedure, een juiste profielschets en een zorgvuldig traject van werving en selectie bijdragen aan een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, aan een harmonieuze opbouw van kennis, kunde en karakters.

Wij beschikken over een uitgebreid bestand van ervaren en startende kandidaten van Raden van Toezicht met ervaring in de publieke sector. Onze consultants hebben zelf ook ervaring als bestuurder of toezichthouder en benutten deze ervaring bij het uitvoeren van de werving en selectieopdrachten. Vanzelfsprekend zijn wij goed op de hoogte van de huidige wettelijke vereisten en de actuele governance opvattingen.

Interimopdrachten
Wanneer je als organisatie een positie op tijdelijke basis wil invullen, dan is snelheid, discretie en zorgvuldigheid geboden. Een snelle en gedegen voordracht – passend bij de vraagstelling of project – is van evident belang.

Wij stellen alleen kandidaten voor die beschikken over een relevante achtergrond en passende staat van dienst. Onze werkwijze is identiek zoals bij een normale search & recruitment opdracht. Uiteraard geven wij vooraf een heldere tariefstelling en voorwaarden.

Bestuurderscentrum 
Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders, werkzaam bij organisaties in de semi-publieke sector. Delen van kennis en ervaring is de kern en de kracht van hun netwerk. Zij willen een maatschappelijke beweging stimuleren om besturen en raden van toezicht van organisaties in de semi-publieke sector professioneler te maken door initiatieven van bestuurders en kennispartners te ondersteunen en te delen. Public Proof werkt samen met het bestuurderscentrum; wij gaan de werving en selectie ondersteunen van (interim) vacatures die bij Bestuurderscentrum binnenkomen. Zie verder www.bestuurderscentrum.nl en www.boardroommatch.nl.

Een greep uit reeds vervulde vacatures

Directeur
organisatie 
belangenbehartiging

Teamleider sociaal domein
bij een gemeentelijke organisatie

Interim HR-manager
bij onderwijs
instelling

Onze werkwijze bij search en recruitment

1.Organisatie
Fase: introductie, kennismaking organisatie en bespreken organisatieprofiel, vastleggen functie- en zoekprofiel.

2.Werving
Fase: zoeken en werven potentiele kandidaten, inzetten netwerk, filesearch en directe benadering van kandidaten; doel is een “long list” met kandidaten te realiseren, waaruit een preselectie wordt gemaakt.

3.Selectie
Fase: eerste interview en screening van kandidaten uit de preselectie; doel is een “short list” te realiseren voor introductie.

4. Introductie
Fase: bespreken van de “short list” met de opdrachtgever, tweede interview, eventueel testen en eindselectie van minimaal 2 te presenteren kandidaten.

5. Begeleiding
Fase: kandidaten introduceren bij opdrachtgever, planning interviews, adviseren van opdrachtgever en kandidaten, afronden procedure.

Wij staan voor u klaar,
neem contact op.

Hannie Stuurman
Managing consultant
Hannie.stuurman@publicproof.nl

Titia Lont
Consultant
Titia.lont@publicproof.nl

Hans Oostelbos
Senior consultant
Hans.oostelbos@publicproof.nl

Ivo Snijders
Consultant
Ivo.snijders@publicproof.nl

Over ons
Public Proof richt zich op het ontwikkelen van de persoonlijke visie en profilering. Een kandidaat op het juiste moment de juiste stap laten zetten. Wij geloven in een gedegen persoonlijke benadering.

Contact
Algemeen