Over ons

Onze visie op recruitmentprocessen is vooral gebaseerd op loopbaanontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid en groeien in je loopbaan zijn voor Public Proof leidende thema’s. Gedegen interviews, ontwikkelen van een loopbaanvisie, geen ondoordachte stappen; kandidaten investeren in de eigen loopbaan, wij investeren in kandidaten, opdrachtgevers investeren in kandidaten. Public Proof regisseert het proces.

De consultants hebben een gedegen achtergrond in search en recruitment.

Over ons
Public Proof richt zich op het ontwikkelen van de persoonlijke visie en profilering. Een kandidaat op het juiste moment de juiste stap laten zetten. Wij geloven in een gedegen persoonlijke benadering.

Contact
Algemeen