Over ons

Onze visie op recruitmentprocessen is vooral gebaseerd op loopbaanontwikkeling.

Duurzame inzetbaarheid en groeien in je loopbaan zijn voor Public Proof leidende thema’s. Gedegen interviews, ontwikkelen van een loopbaanvisie, geen ondoordachte stappen; kandidaten investeren in de eigen loopbaan, wij investeren in kandidaten, opdrachtgevers investeren in kandidaten. Public Proof regisseert het proces.

De consultants hebben een gedegen achtergrond in search en recruitment.

Bestuurderscentrum 
Bestuurderscentrum is een netwerkorganisatie voor bestuurders en toezichthouders, werkzaam bij organisaties in de semi-publieke sector. Delen van kennis en ervaring is de kern en de kracht van hun netwerk. Zij willen een maatschappelijke beweging stimuleren om besturen en raden van toezicht van organisaties in de semi-publieke sector professioneler te maken door initiatieven van bestuurders en kennispartners te ondersteunen en te delen. Public Proof werkt samen met het bestuurderscentrum; wij gaan de werving en selectie ondersteunen van (interim) vacatures die bij Bestuurderscentrum binnenkomen. Zie verder www.bestuurderscentrum.nl en www.boardroommatch.nl.

Over ons
Public Proof richt zich op het ontwikkelen van de persoonlijke visie en profilering. Een kandidaat op het juiste moment de juiste stap laten zetten. Wij geloven in een gedegen persoonlijke benadering.

Contact
Algemeen